logo

Kontakt:

ul. Świerkowa 62, 98-220 Zduńska Wola
Marcin Matysiak - tel. 500 069 070
Romuald Solarek - tel. 695 983 780
14.04- bardzo ciekawy trening odbyli chłopcy z rocznika 2003/04. Zajęcia były skierowane głównie na orientację przestrzenną, szybkość rekacji- dokonywanie dobrych wyborów w sytuacjach meczowych. Na poczatku zajęć zawodnicy wykonywali ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej w biegu. Później na ograniczonym polu odbyły się dwa ćwiczenia o podanych wyżej akcentach. Pierwsze- zadaniowy berek, z ochroną przez kilku berków wyznaczonych stref, gdzie pozostali zawodnicy mieli za zadanie w określonych sposób zdobywac strefy i drugie w małych kwadratach ze zdobywaniem punktów przez odpowiednie rozgrywanie piłki w sytuacjach 3:1. Po ćwiczeniach były rozgrywane akcje 1:1 zakończone uderzeniem na bramkę i małe gry.
 
24.03- Chłopcy z rocznika 2004 mimo zmęczenie wczorajszym turniejem prawie w komplecie stawili się dzisiejszych zajęciach. Z grupą ćwiczyli także nieobecni w Częstochowie: Majkowski Michał i Marczak Mateusz. Zajęcia rozpoczęły się od zadaniowych form doskonalanie techniki: ćwiczenia dobywały się w rzędach- przyjęcia i podania piłki różnymi częsciami stopy, ze zmianą nogi. Z przerwami na odpoczynek doskonaliliśmy kolejne elementy techniki. Później przez dłuższy czas ćwiczyliśmy schemat rozegrania piłki w określonych kwadratach ze zmianą miejsc. Tutaj oprócz doskonalenia elementów techniki bardzo ważne było skupienie zawodników. Ich pełna koncentracja i odpowiednia oriantacja przestrzenna warunkowały płynne rozgrywanie piłki  w zadany sposób przez dłuższy czas. Po długim cierpliwym rozgrywaniu piłki, możemy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane. Na koniec treningu chłopcy rozgrywali fragmenty gier uproszczonych
10.03- Pierwsze ćwiczenia były skierowane na czucie piłki: podania w parach na różnych odległosciach. Drugim elelmentem był "berek" w parach z piłkami. "Goniąca para" starała się wybić piłkę pozostałym parom(każda para wymieniała swoją piłkę). Następna część miała formę ćwiczenia w grupie. Każda grupa utworzyła koło, na środku którego ustawiono pachołek. Trzech zawodników rozpoczęło ćwiczenia prowadzeniem piłki wokół pachołka podaniem do zawodnika zewnętrzego, po czym następował pojedynek 1:1 pomiędzy dwójką zawodników. Na koniec zajęć odbyły się fragmenty gier.
3.03- na początek zajęć oswojenie z piłką- prowadzenie piłki. W dalszej części ćwiczenie koordynacji ruchowej z piłką w 4-kach, z różnymi zmieniającymi się zadaniami: na konkretne sygnały zmiany miejsc wskazanych zawodników, zmiany sposobu rozgrywania piłki, oraz doskonalenie wyjścia na pozycję i rozegrania piłki.
Później nastąpił podział na grupy:jedna fragment gry 2:2+ 2 wspomagających w każdej drużynie, druga grupa doskonalenie zachowania w pojedynkach 1:1 zakończonych uderzeniem na bramkę. Zmiana zadań w grupach, na koniec fragment gry 5:5. 
24.02- Początek treningu wypełniła żonglerka i zadaniowe podnia w parach z wykonywaniem dodatkowych czynności. Później wykonywaliśmy ćwiczenia sprawnosci ogólnej z wykorzystaniem ławeczek, po czym zespół został podzielony na 2 zespoły. Jeden rozgrywał fragmenty gier 2:2, drugi doskonalił w parach: przyjęcie kierunkowe, zwód zakończony uderzeniem na bramkę. W ostatnim ćwiczeniu chłopcy wykonywali akcję w warunkach meczowych z odpowiednią reakcją na powstający bodziec. Na koniec odbyły się gry 5:5 
17.02- kolejny ciekawy, intensywny trening odbyli chłopcy z rocznika 2003/2004 w hali SP 6. Rozpoczęliśmy od prowadzenia piłki, a wnim" zmiany kierunku poprzez wykonywanie szybkich zakosów prawą i lewą nogą, zmiany kierunku podeszwą. Później w 4-kach doskonaliliśmy elementy: wyjścia po piłkę, przyjęcia i podania w biegu do wychodzącego na pozycję partnera. Zaraz po ćwiczeniu fragment ćwiczeń gibkościowych i podział na grupy. jedna rozgrywała małe gry 3:3, do 3-ech bramek, druga doskonaliła uderzenie na bramkę przy ograniczonej(nadbiegający obrońca)swobodzie działania. Grupy zmieniły się zadaniami, a na koniec odbyły się gry 5:5.
12.02- sr- Pierwszym elementem treningu był nowy berek, w którym rolę "ochronek" od zawodnika goniącego pełnili zawodnicy poruszającymi się z piłkami. Ich bezpośrednia bliskość gwarantowała bezpieczeństwo. Nowe zasady zmuszały zawoników do nieustannego myślenia i realizacji założeń. Później w 3-kach chłopcy doskonalili technikę. Środkowy zawodnik wykonywał różne formy przyjęć i podań piłki do graczy wspomagających. Następnie poprawialiśmy szybkość, a dokładniej jedną z jej składowych- szybkość reakcji. Zawodnicy w parach wykonywali pierwsz z zaleconych zadań, na sygnał trenera musieli jak najszybciej dostosować się do nowopowstałego zadania. Kolejne ćwiczenie było nastawione na doskonalenie uderzenia na bramkę, po przyjęciu i minięciu zwodem obrońcy. Ostatni akord zajęć to podział na grupy. Jedna wykonywała na małej sali ćwiczenia stabilizacji i koordynacji ruchowej z piłkami gumowymi na przyrządach. Druga rozgrywała fragmenty małych gier. Po pewnym czasie nastapiła zmiana w grupach.
3.02- poniedziałek. Zajęcia w SP6 zapoczatkowały ćwiczenia oswajające  z piłką: żonglerka i prowadzenie piłki z zastosowaniem poznanych zwodów i zmian kierunku prowadzenia piłki. W następnym ćwiczeniu zawodnicy dobrani 4-kami wykonywali kolejne zadaniowe formy prowadzenia piłki, ze zmiennymi- trudniejszymi formami zmian kierunku prowadzenia. Zadaniem każdej 4-ki było także utrzymywanie stałego tempa wykonywanego ćwiczenia. Później w 3-kach(ustawienie w czworoboku) doskoanliliśmy przyjęcia i podania piłki z elementem szybkiej reakcji- wybory przemieszczania się do wyznaczonej w trakcie gry pozycji. W kolejnym ćwiczeniu chłopcy poprawiali element uderzenia na bramkę po prowadzeniu. Na koniec fragmenty gier 6:6.
28.01 - Drugi trening po przerwie feryjnej rozpoczęliśmy zabawą, którą trenerzy "przywieżli" z Białegostoku, ze stażu trenerskiego w Jagieloni Białystok pod okiem trenera Piotra Stokowca. Zabawa rozwijała dwie składowe koordynacji ruchowej: szybkość reakcji oraz orientację przestrzenną. Później zawodnicy doskonalili prowadzenie piłki z natychmiastową zmianą kierunku prowadzenia piłki z wykorzystaniem poznanych zwodów czyli coerver coaching. Następnie był jeden z  ulubionych elementów treningu wśród dzieci czyli strzały na bramkę połaczone z nauką zagranie piłki półgórnej do partnera oraz z przyjęciem piłki. Po tym ćwiczeniu zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich miała przeprowadzony test tapping druga natomiast małe gry. Póżniej nastąpiła zmiana. Na koniec treningu wszyscy mieli kompleksowe ćwiczenia koordynacji ruchowej z naciskiem na pracę nóg oraz sprawność.   
27.01 - NARESZCIE TRENING!!!! Chłopcy po tygodniowym odpoczynku wrócili do zajęć. W pierwszej części treningu czekała na nich gra na "utrzymanie" piłką ręczną, gdzie trenerzy szczególną uwagę zwracali na : sposób poruszania się zawodników w momencie posiadania piłki oraz na " rozszerzanie gry ". Następnie jedna z ulubionych gier zawodników w części wprowadzającej , czyli.... piłka ręczna. Kolejny element treningu to doskonalenie podań i przyjęć piłki dolnej i górnej oraz nauka kolejnego zwodu. Oczywiście na koniec treningu nie mogło zabraknąć ćwiczenia zakończonego strzałem na bramkę i gry szkoleniowej. W przerwach chłopcy wykonywali ćwiczenia na stabilność rotacyjną tułowia, które zalecił nasz fizjoterapeuta po testach FMS. Po treningu odbyły się testy równowagi statycznej. 
13.01- Chłopcy wrócili w dobrych humorach z turnieju w Toruniu a poniedziałkowe zajęcia rozpoczęli od ćwiczeń koordynacji ruchowej- czucie piłki- uderzenia z bliskiej odległosci w określone miejsce w bramce. Koordynacja była głównym akcentem następnego ćwiczenia- zawodnicy poruszali się w określonym sektorze- pokonując wyznaczone przez trenera punkty(kolory kapelusza), które ulegały szybkim zmianom. Później wstawka szybkosciowa- przebieżki po kapeluszach- rytmizacja biegu. W dalszej cześci fragmenty gier 2:2 i gry 5:5.
16.12- pon- "weszliśmy" w trening ćwiczeniami na czucie piłki- uderzenia do pustej bramki z podłoża, tak aby piłka z powietrza wpadała do bramki, po czym doskonaliliśmy przyjęcia kierunkowe obiema nogami wewnętrzną i zewnętrzną częścia stopy. Później pracowaliśmy nad składową koordynacji ruchowej- łączenie ruchów- ćwiczenia w parach z zadaniowym przekazywaniem między zawodnikami jednocześnie 2 piłek. Chłopcy z realizzacji tego trudnego ćwiczenia wywiązali się znakomicie. Dalej drużyna została podzielona na 2 grupy: jedna doskoanliła fragmenty gry 1:1 z zwodnikiem wspomagającym, druga rozgrywała sytuacje 1:0. Na koniec małe gry i konkursy uderzeń na bramkę.
11.12- śr- W początkowej fazie treningu chłopcy mozolnie, z dużą ilością powtórzeń doskonalili elementy techniki indywidualnej: żonglerka, przyjęcie piłki: udem, klatką piersiową, prostym podbiciem. Później poprawialiśmy celność uderzeń na bramkę po prowadzeniu. W dalszej części w parach doskoanliliśmy przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy z powietrza. W końcowej fazie zespół został podzielony na 2 grupy. Jedna na drugiej sali wykonywała ćwiczenia sprawności ogólnej, druga rozgrywała fragmenty gier. Bramkarze zaliczyli indywidualny trening pod okiem trenera bramkarzy. Na koniec serie rzutów karnych
18.11- mimo zmęczenia po wczorajszym turnieju(prawie cały dzień w podróży i na boisku)zawodnicy rocznika 2003/2004 odbyli kolejny trening. Najpierw żonglerka i fragmenty gry na utrzymanie. Później doskonalenie prowadzenia piłki: ze zmianą nogi prowadzącej, części stopy. Dalej odbyła się wstawka ćwiczeń gimnastyczno- biegowych na slalomach z pachołków. Po nich chłopcy w parach doskonalili podania i przyjęcia piłki: ćwiczenia odbywały się w miejscu u w biegu. Na koniec fragmenty gier, serie rzutów karnych i ćwiczenia sprawności ogólnej przy drabinkach.
13.11- początek zajęć wypełniły podania w 3-kach. Chłopcy sumiennie i długo wymieniali 2 piłki w kierunkach określanych i zmienianych przez trenerów. Tuż po podaniach bawiliśmy się w "berka pomocnika", w którym złapane dzieci mogły być reaktywowane do zabawy przez odpowiednią pomoc któregoś z uciekających. W dalszej części zawodnicy doskonalili kolejne elementy techniki gry w piłkę nożną: przyjęcie klatką piersiową i udem- ćwiczenia odbywały się indywidualnie. Później nastąpił podział na grupy. Każda została podzielona na 2 mniejsze. Jedna z nich poruszała się wewnątrz koła- zawodnicy dobiegali do poszczególnych graczy stojących na obwodzie koła(ci byli z piłkami) i odgrywali podane piłki wewnętrzną częścią stopy na 1 kontakt. Ostatnim akordem treningu było ćwiczenie, w którym doskonaliliśmy przyjęcie w pełnym biegu zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec odbyły się małe gry.
4.11- trening w SP 6 zainaugurowała gra na utrzymanie się przy piłce 5:2. Po grze chłopcy doskonalili podania i przyjęcia piłki w 3-kach i 4-kach w biegu. W tym czasie trenerzy zmieniali odległość między zawodnikami, ilość kontaktów do wykonania poszczególnych zadań. Po podaniach szlifowaliśmy zwód pojedynczy także w biegu z pasywnym obrońcą. Później bawiliśmy się w berka, w trakcie którego zawodnicy goniący mieli za zadanie zabierać piłki ociekającym. Na koniec dzisiaj dłuższy fragment gier.
30.10- środowy trening rozpoczęliśmy od podań w parach, obowiązywało przyjęcie podeszwą, po nim przetoczenie piłki na drugą nogę i podanie wewnętrzną częścią stopy. W następnym fragmencie przeszliśmy do dowolnych przyjęć i podań. Później doskonaliliśmy prowadzenie piłki(ze zmianami nogi prowadzącej)oraz różne formy przyjęć piłki(udem, klatką piersiową). Następnie odbyło się ćwiczenie, w którym chłopcy wykonywali: nabieg na stojącego przed bramką obrońcę, dostawali podanie od trenera, imitowali strzał i po wykonaniu zwodu w bok kończyli akcję strzałem. Później nastąpił podział na grupy. Pierwszą na innej sali doskoaliła koordynację ruchową z piłką(czucie piłki)- zawodnicy wykonywali slalomy po prostej i zygzakiem, używając piłek gumowych i piankowych. Druga grupa rozgrywała mecze. Po 15min grupy zmieniły się zadaniami. Na koniec seria rzutów karnych.
28.10- "Wejście w trening"- także poprzez mozolne doskonalenie podań w miejscu i w biegu na 1 i na 2 kontakty, oraz fragment gry na utrzymanie się przy piłce w przewadze. Później przez długi czas ekipa została podzielona na 2 grupy. Jedna doskonaliła rozegranie akcji 2:1, druga rozgrywała schemat z przeniesieniem ciężaru gry, zakończony dograniem i uderzeniem na bramkę. Później grupy zamieniły się zadaniami. W trakcie treningu bramkarze wykonywali ćwiczenia specjalistyczne pod okiem trenera bramkarzy. Na koniec zajęć odbywały się małe gry.
21.10- poniedziałkowe zajęcia w SP 6- rozpoczęliśy od ćwiczeń oswajających z piłką: żonglerka i podania. Obydwa elementy zawodnicy musieli wykonać zadaną ilość powtórzeń. Następnym punktem zajeć było prowadzenie piłki, w trakcie którego chłopcy doskonalili zwody- tutaj także mozolnie- duża ilość powtórzeń. Później w 3-kach doskoanliliśmy formy podań piłki: wewnętrzną częścią stopy z powietrza po koźle, jak również prostym podbiciem i wewnętrzną częścią stopy po podłożu. Dalej rozgrywaliśmy schemat 3-kami mający na celu nauka szybkiego przeniesienia ciężaru gry z jednej bramki na drugą. Na koniec zajęć małe gry.
16.10- Kolejne zajęcia przy prawie 100% frekwencji i maksymalnym zaangażowaniu. Poczatek treningu to ćwiczenia na czucie piłki, a w nich m.im żonlglerka piłki, żonglerka z kozłem. Później przez dłuższy fragment doskonaliliśmy przyjecia piłki z powietrza po koźle. Zawodnicy wykonywali kolejne ćwiczenia zmianiając nogę i cześci stopy, którymi przyjmowali piłkę. W dalszej części poprawialiśmy dokładność podań wewnętrzną cześcią, a po nich odbyło się ćwiczenie techniczno taktyczne zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec zawodnicy rozgrywali małe gry.
14.10- drużyna pilnie trenuje w SP 6- systematycznie poprawiając elementy techniki i przygotowując się do II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej. Zajęcia rozpoczęły się od rozbiegania z piłkami. Później mozolnie doskonaliliśmy różne formy prowadzenia piłki- ćwiczenie wykonywane było w szeregach, aby zwiększyć orientację przestrzenną u dzieci. Po prowadzenie doskonaliliśmy podania w parach a w następnym ćwiczeniu wróciliśmy do prowadzenia piłki. Zawodnicy mieli za zadanie prowadzić piłkę w zygzaku(przy każdym pachołku wykonywać zwód pojedynczy nad piłką), skończyć akcję strzałem. Ćwiczenie wykonywaliśmy w 4-ech grupach. Na koniec odbyły się małe gry. 
30.09- drużyna dalej trenuje na obiektach PMOS przy ul Dolnej. Pierwszym elementem poniedziałkowego treningu była gra na utrzymanie w piłkę ręczną, z koniecznością wybiegania na pozycję po wykonaniu zagrania. Tuż po  grze odbywały się pojedynki 1:1 z dodatkowymi zadaniami. Później w kombinacji 3-kowej doskonaliliśmy przyjęcie kierunkowe, 1:1 z wyborem bramki na którą zawodnik finalizował akcję. Kolejnym elementem zajęć były ćwiczenia skierowane na szybkie zmiany kierunku prowadzenia piłki, oraz uderzenia na bramkę. Na koniec 2 małe gry.
16.09- w dzisiejszych zajęciach chłopców podzieliliśmy na 2 grupy. Jedna rozpoczęła od rozgrywania schematu: doskonalenie elementu przyjęcia i podania kierunkowego, oraz orientacji przestrzennej, druga z sensejem juji jitsu wykonywała ćwiczenia sprawności ogólnej. Po wykonaniu swojej porcji cwiczeń, grupy zmieniły się rolami a na koniec zajęć każda z grup rozgrywała 30min mecz. W niedzielę drużyna wystapi w prestiżowym turnieju na obiektach ŁKS- szczegóły w najbliższych dniach
26.08- zespół solidnie pracuje. Po obozie trenerzy kładą coraz większy nacisk na poprawę trudniejszych elementów techniki(podania i przyjęcia kierunkowe)oraz współpracę w grupie. Na początku dzisiejszych zajęć chłopcy pokonywali wyznaczony tor z piłką: slalom między pachołkami, podanie do trenera, slalom między tyczkami, wprowadzenie piłki między małą bramkę. Później w rzędach doskonaliliśmy przyjęcia i podania kierunkowe. W następnym ćwiczeniu zawodnicy poprawiali szybkość rekacji w parach. Jeden zawodnik wybierał stronę przeprowadzenia akcji, partner starał się przeszkodzić. Dalej doskonaliliśmy uderzenia na bramkę po podaniu i przyjeciu piłki. Na koniec odbyła się gra uproszczona
2.08- dzisiaj drużyna wznowiła zajęcia sezonu 2013- 2014. Mimo upalnej pogody chłopcy dzielnie znieśli pierwszy trening. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia wszystkich form prowadzenia piłki przerobionych w ubiegłym roku. Ćwiczenia były wykonywane w dwóch grupach. W kolejnym ćwiczeniu chłopcy, dalej w tych samych grupach, wykonywali podania 2,3 piłek z graczami prowadzącymi, na podawane przez trenerów sygnały pozostali zawodnicy mieli za zadanie jak najszybciej dostać się do kilku piłek ustawionych na obwodzie wyznaczonego pola. Później uderzaliśmy na bramkę po prowadzeniu zygzakiem i rozgrywaliśmy fragmenty gier 5:2. Na koniec małe gry 4:4. Przed drużyną 2 treningi w przyszłym tygodniu i wyjazd na obóz do Rewala.
12.06- Pierwsza część zajęć to berek z piłkami. Uciekający prowadzili swoje piłki, natomiast "berek" poruszał się bez piłki. Drugie ćwiczenie na zajęciach było poświęcone na przyjęcia i podania kierunkowe. Ćwiczenie odbywało się w kwadratach. Zawodnicy wykonywali przyjęcia i podania piłki w ściśle określonych przez trenera kierunkach, po ich wykonaniu przebiegali na sąsiedni wierzchołek kwadratu zgodnie z kierunkiem podania, pokonując po drodze ustawione zadania(różne formy rytmizacji biegu). Trzecie ćwiczenie- wyścigi rzędów. Starty z różnych pozycji wyjściowych- pokonanie slalomu z tyczek, powrót do swojego rzędu. Czwartym elementem było ćwiczenie doskonalące zwód pojedynczy, dzisiaj ustawione pod lewą nogę. Zawodnicy dobrani w pary prowadzili swoje piłki od narożnika ograniczonego boiska do jego środka. Tutaj każdy w biegu wykonywał zwód pojedynczy(należało zsynchronizować swoje zadanie z kolegą) i wyprowadzał piłkę na bramkę, kończąc akcję strzałem. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.
10.06- Po powrocie z Dortmundu dzieci są pełne zapału do pracy. Widać to było w dziesiejszych zajęciach. W pierwszym ćwiczeniu zawodnicy doskonalili koordynację ruchową(orientacja przestrzenna): dobrani w pary i ustawieni na środku boków kwadratu o boku 20m- mieli za zadanie jednocześnie przeprowadzać piłkę na przeciwległy bok- jednocześnie zadanie wykonywało 6 zawodników(1 bok kwadratu był wolny). W następnej wersji tego ćwiczenia- zadanie miało być wykonane parami- poprzez podania. Obie formy dzieci wykonały bardzo dobrze. Później chłopcy pokonywali tor przeszkód z zadaniami zwinnościowo- zwrotnościowymi i elementem prowadzenia piłki. Na koniec zajęć: ćwiczenie doskonalące zwód pojedynczy, wykonywane z synchronizacją z partnerem. Z przeciwnych rogów bramki(ustawione naprzeciw siebie- 30m)startowało jednocześnie do środka 2 zawodników, każdy prowadził swoją piłkę. Na środku odcinka w pełnym biegu wykonywali zwód pojedynczy względem siebie i kończyli akcję strzałem. Dużym optymizmem napawają gry w wykonaniu Diamentów.
1.06- W Dzień Dziecka nasze zajęcia zdominowały małe gry. "Weszliśmy" w trening doskonaleniem podań. Zawodnicy ćwiczyli w parach, wykonująć podania na 1 i 2 kontakty, na mniejszej i większej odległości. Później poprawialiśmy drugi niezwykle ważny w samej grze element techniki- prowadzenie piłki. Drużyna została podzielona na 3 grupy. Każda wykonywała inną formę prowadzenie a po 4 minutach zmieniano się zadaniami: 1- prowadzenie piłki, przepuszczenie pod przeszkodą  w tym samym czasie przeskok nad i jak najszybsze opanowanie piłki itd; 2- prowadzenie slalomem- szybsze wykonanie- większe odległości między przeszkodami; 3- prowadzenie piłki między bardzo gęsto poustawianymi przeszkodami. Dalej do końca zajęć rozgrywaliśmy małe gry i rozegarlisy konkurs rzutów karnych.
29.05- Fragment gry w piłkę ręczną rozpoczął środowy trening. Dodatkowym założeniem oprócz zdobywania goli poprzez rzuty do bramki rywala było wykonywanie dokładnych krótkich podań do partnerów z drużyny(piłka w czasie podań nie mogła upaść na podłoże). Następnie przeszliśmy do koordynacji ruchowej z piłkami: zawodnicy na środku pola gry prowadzili swoje piłki i obserwowali trenera. Na uniesiony przez niego kolor kapelusza chłopcy musieli jak najszybciej doprowadzić swoją piłkę do danej bramki(taki sam kolor znajdował się w bramce). Później odbyło się trudne ćwiczenie- doskonalące przyjęcia i podania kierunkowe. Wykonywaliśmy je w 4-kach, wymagało maksymalnej koncentracji(oprócz wykonywania samych: przyjęć i podań)należało przemieszczać się w odpowiednich kierunkach. W dalszej części chłopcy pokonywali tory przeszków. W pierwszej wersji bez, później z piłką. Na koniec oczywiście meczyk. 
25.05- Dzisiaj na początek zajęć trenerzy zalecili koordynację ruchową(zdolność czucia rytmu ruchów). Na całej połowie boiska rozłożone były różne środki treningowe: drabinki koordynacyjne(na nich chłopcy łączyli ruchy na , drabince z wykonywaniem ćwiczenia z piłką w rękach), obręcze gimnastyczne, slaomy po prostej i zygzakiem. W pierwszej fazie zawodnicy pokonywali wszystkie środki bez piłek, w drugiej z piłkami, w trzeciej dodatkowo rozgrywali piłkę z poruszającymi się po polu gry trenerami. Następnie w 3-kach mozolnie doskonaliliśmy przyjęcia i podania kierunkowe, a po nich bawiliśmy się w berka. Później chłopcy wykonywali ćwiczenie w parach: biegli do siebie, na środku odcinka, zawodnik z piłką dokonywał maksymalnie szybkiego wyboru- zmieniał kierunek prowadzenia piłki w stronę jednej z ustawionych z boku bramek i kończył akcję strzałem, drugi starał się przeszkodzić koledze. Na koniec zajęć odbyły się małe gry. 
20.05- Pierwszym akcentem treningu były gry uzupełniające. Graliśmy w piłkę ręczną z rzutem piłki do bramek rywala. Po krótkiej przerwie przeszliśmy do doskonalenia techniki: przyjęcie piłki z powietrza wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem. Wspomniane elementy są bardzo trudne, co było widać, ale chłopcy cierpliwie poprawiali każdy szczegół. Później odbył się fragment gry urposzczonej w piłkę nożną i wróciliśmy do zagadnień szkoleniowych. Zawodnicy podzieleni na 2 rzędy doskonalili przyjęcie kierunkowe zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec ponowanie fragment gry, z której poszczególni zawodnicy dobrani wcześniej w pary, doskonalili zachowania w sytuacjach 1:1.
18.05- sobotnie zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń techniki i koordynacji ruchowej: zawodnicy(każdy z piłką) poruszali się na ograniczonym polu, wykonując dokładne prowadzenie piłki, z jednoczesnym wykonywaniem dodatkowych zaleceń w zalecanych momentach. Po ćwiczeniach techniki bawiliśmy się w berka. Jego wersja była trochę utrudniona: dwójka zawodników rozpoczynała zawabę: jeden gonił, drugi uciakał. Ucikający mógł "schronić się w dowolnych miejscach przy ustawionych w kole kolejnych parach zawodników- zmuszając do ucieczki jednego z zawodników stojących w parze. Później wróciliśmy do techniki- w parach zadaniowo róźne formy przyjęć i podań. Po ćwiczeniach rozgrywaliśmy kombinację 3-kową zakończoną uderzeniem do bramki. Na koniec zajęć gra uproszczona.
13.05- pierwszą częścią zajęc były schematy, w trakcie których chłopcy wykonywali jednocześnie parami określone cwiczenia techniki. Ich praca musiała być zsynchronizowana, tak aby wysiłek całej grupy dał końcowy efekt. Później bawiliśmy się w berka z ruchomą ochroną(poprzez podawanie piłki). W następnym ćwiczeniu doskonaliliśmy podania i przyjęcia kierunkowe. Chłopcy w parach mozolnie poprawiali dokładność wykonania tych elementów techniki. W dalszej części odbyły się wyścigi rzędów i małe gry: 4:4; 4:4.
6.05- pon- trening rozpoczął się od pracy w 3 grupach. Każda wykonywała swoje zadanie. Pierwsza- doskonaliła koordynację ruchową- czucie rytmu- 3 formy pokonywania drabinki koordynacyjnej; druga doskonaliła zwinność zwrotność- pokonywanie(przeskakiwanie, przechodzenie pod określonymi przeszkodami; trzecia doskoanaliła prowadzenie piłki z mijaniem ustawionych "przeciwników". Po 3 zmianach, czyli kiedy każda grupa zaliczyła wszystkie zadania przeszliśmy do berka- pozycje ochronne w parach i 3-kach. W kolejnych ćwiczeniach doskonaliliśmy przyjęcia i podania kierunkowe i szybkie zmiany kierunku prowadzenie piłki zakończone strzałem. Na koniec odbyły się małe gry. Jednocześnie na 3 placach: 3:3, 4:4, 3:3.
24.04- najpierw chłopcy doskonalili podania. Wykonywali je w parach w biegu wzdłuż boiska, jednocześnie pokonując przeszkody. Później odbyły się ćwiczenia koordynacji ruchowej na drabinkach, prowadzone w trzech grupach, a po nich berek "ogonek", w trakcie którego mieliśmy do czynienia z wieloma zabawnymi sytuacjami. W następnym ćwiczeniu zawodnicy doskonalili uderzenia na bramkę. Zza linii bramkowej wykonywali podania do trenera, szybki start- obiegnięcie skoleniowca i uderzenie na bramkę piłki, podanej przez trenera. Na koniec, oczekiwane mecze.
22.04- Pierwszym elementem zajęć był strumień kolejnych ćwiczeń skierownych na poprawę techniki i koordynacji. Chopcy: prowadzili piłkę slalomem po prostej, prowadzili w sposób izolowany różnymi częściami stopy P i na końcu lewej, oraz prowadzili piłkę slalomem zygzakiem. Później w grupach 6- osobowych rozgrywaliśmy schemat, w trakcie którego wymieniane w sposób ciągły były 2 piłki. Następnie odbyło się ćwiczenie szybkościowe- przebieżki po przeszkodach, momentami z akcentem rywalizacji. Później wykonywaliśmy podania w rzędach, także wymieniając 2 piłki, a koniec oczywiście fragmenty gier.
17.04- na początku zajeć rozgrywaliśmy fragmenty gier w piłkę ręczną. Celem gry było jak najdłuższe utrzymanie się przy piłce. Za wykonanie okręslonej ilości podań przyznawano punkty. Gra toczyła się jednocześnie na 2 boiskach. W następnej grze, także rękoma, zespół posiadający piłkę zdobywał gole poprzez włożenie piłki do rozłożnonych na obu końcach boiska obręczy gimnastycznych. Później w 5-kach chłopcy wykonywali ćwiczenie doskonalące technikę. Ćwiczenie było wykonywane w rzędach- doskonaliliśmy różne formy minięcia przeciwnika. W dalszej części zawodnicy doskonalili prowadzenie piłki, zakończone rozegraniem wariantu 1:1 z aktywnym przeciwikiem zakończone strzałem na bramkę. Na koniec fragmenty małych gier i konkurs rzutów karnych.
15.04- dzisiejszy trening piłkarzy DIAMENTU był bardzo urozmaicony. Rozpoczał się od gry na utrzymanie w piłkę ręczną. Drużyna była podzielona na dwie grupy i w każdej rozgrywany był mecz 5:5. Później chłopcy pokonywali tor przeszkód z piłką złożony z: przeskok przez przeszkodę(piłka pod) i szybkie opanowanie piłki, slalom, zagranie piłki do trenera(w tym czasie skip A). Dalej pracowaliśmy nad techniką zwodów. Chłopcy dobrani 3-kami, ustawieni w rzędach, wykonywali zwód z pasywnym przeciwnikiem. Tuż po tym, odbyło się ćwiczenie, w którym należało: po zastosowanie dwóch kolejnych- innych zwodów, zakończyć akcję strzałem. Na koniec rozgrywaliśmy fragmenty gier uproszczonych.
10.04- W pierwszym ćwiczeniu drużyna została podzielona na 3 grupy, każda stworzyła rząd i wykonywała swoją porcję ćwiczeń: ćwiczenia koordynacji ruchowej na drabince, rytmizacja biegu na kapeluszach, ćwiczenia sprawności ogólnej na slalomach z pachołków. Po trzech zmianach w grupach, każdy rząd wykoywał to samo ćwiczenie: prowadzenie i mijanie ustawionych przeciwników zabraniem piłki "pod siebie" wewnętrzną częścią stopy, podeszwą prawej i lewej nogi. Później w innych 3 grupach rywalizowaliśmy w wyścigach rzędów- emocji nie brakowało. W następnym ćwiczeniu doskonaliliśmy podania i przyjęcia kierunkowe zakończone uderzeniem do bramki. Na koniec oczywiście małe gry.
3.04- śr- trenowaliśmy przy rekordowej frekwencji- 24 zawodników. Najpierw ćwiczenia oswajające z piłkami w parach, w biegu dokładne podania. Później w 6- tkach, rozgrywaliśmy schemat, w którym doskonaliliśmy podania i przyjęcia wewnętrzną częścią stopy, oraz orientację przestrzenną. W przerwie bawiliśmy się w berka ze zmieniającymi się miejscami ochrony przed berkiem(kapelusze- określony kolor pokazywał trener). Później ćwiczenie doskonalące prowadzenie piłki z szybką zmianą kierunku. Każda grupa wykonywała prowadzenie piłki na swoim slalomie. Na koniec małe gry.
2.04- wt- piłka ręczna z zadaniami z taktyki i koordynacji ruchowej rozpoczęła dzisiejsze zajęcia. Zespół posiadający piłkę miał grać na utrzymanie piłki oraz w momencie wskazania określonego koloru przez trenera(ten sam kolor był umieszczony w bramce) musiał jak najszybciej wykonać w tą bramkę akcję zakończoną rzutem. W przerwie wykonywaliśmy ćwiczenia gibkościowe a zaraz po nich wróciliśmy do założeń z poprzedniej gry ale piłka była rozgrywana nogą. Później wykonywaliśmy starty szybkościowe połączone z akcentem czucia rytmu ruchów. Na koniec odbyły się małe gry w zespołach 3+1/3+1, oraz konkurs rzutów karnych
29.03- W pierwszym ćwiczeniu zawodnicy pracowali nad koordynacją ruchową z piłką. Ćwiczenia odbywały się w rzędach: zawodnicy prowadzili piłkę i wykonywali dodatkowe ćwiczenia górnych partii ciała. W tej części odbyła się także nauka "przekładanki"/ kroku skrzyżnego. W kolejnym ćwiczeniu zawodnicy uczyli się zachowania w pojedynkach 2:1. Ich zadaniem było przeprowadzenie piłki wzdłuż sali i zakończenie akcji strzałem przy asyście obrońcy- bronił półaktywnie. Na końcu ćwiczenia był w pełni aktywny. Następne ćwiczenie było podporzadkowane nauce rozgrywania ataku pozycyjnego- chłopcy realizowali jeden konkretny schemat- wycinek z gry, zakończony uderzeniem na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się gry 2:2, celem poprawienia pojedynków 1:1.
23.03- Dzisiaj także ropoczęliśmy zajęcia od piłki ręcznej, ale od jej kolejnej utrudnionej formy. Pierwsza faza gry zespołu posiadającego piłkę, to utrzymanie się przy niej. Drugą fazę uruchamiał trener- podniesiony przez niego kolor kapelusza oznaczał zakończenie akcji w bramkę tego samego koloru. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe a po nich ćwiczenie doskonalące prowadzenie- panowanie(w trakcie prowadzenia wykonywanie dodatkowych zadań) nad piłką zakończone uderzeniem na bramkę. W dalszej części nastąpił podział na grupy. Na jednej sali odbywało się ćwiczenie nastawione na koordynację ruchową(przestawianie i czucie rytmu ruchów) i sprawność ogólną(skrzynia gimnastyczna), na drugiej odbywały się małe gry. Po pewnym czasie nastapiła zmiana grup.
20.03- Trening rozpoczał się od gier uzupełniających w piłkę ręczną. Drużyna została podzielona na 2 grupy. Każda z grup na 2 drużyny- w ten sposób rozgrywaliśmy jednocześnie 2 mecze na obu połowach hali. Zadaniem każdego zespołu po odbiorze piłki było rozegranie akcji składającej się z conajmniej 4 podań. W następnym ćwiczeniu także pracowaliśmy w grupach. Na obu połowach sali odbywało się doskonalenie techniki i koordynacji ruchowej- lecz ćwiczenia bylo skierowane na różne składowe koordynacji. Na jednej głowny akcent był położony na czucie piłki i czucie rytmu ruchów: zawodnicy mieli za zadanie prowadzić piłkę i wykonywać w każdej kolejnej strefie zadaną ilość kontaktów z piłką. Na drugiej połowie dominowała orientacja przestrzenna i przestawianie ruchów. Zawodnicy ustawieni w kwadracie musieli przemieszczac się z piłką pomiędzy wierzchołkami kwadratu i w konkretny sposób mijać się między sobą. Później nastąpiła zmiana grup a po niej fragmenty gier uproszczonych. Na zajęciach panowała atmosfera pracy i skupienia na wykonywanych zadaniach. 
16.03- w sobotnich zajęciach dominowała forma pracy w grupach. Dzieci pod okiem 3 trenerów wykonywały swoje zadania w 3 sektorach sali. W pierwszym odbywał się berek- z akcentem koordynacji ruchowej- goniący mógł gonić jedynie osoby, które posiadały w rękach piłkę(ci zawodnicy musieli zatem w odpowiednim momencie pozbyć- dokładnie podać do partnera). W drugim sektorze dominowały różne formy prowadzenia piłki a w trzecim podania i przyjęcia piłki. W dalszej części dalej pracowaliśmy w 3 grupach: dwie rozgrywały między sobą mecz a trzecia na innej sali wykonywała cwiczenia koordynaccji ruchowej(czucie piłki). Później następowały zmiany pomiędzy poszczególnymi grupami.

13.03- Na początek drużyna została podzielona na 3 grupy, pracujące na w 3 sektorach jednocześnie. Po wykonaniu swoich zadań następowała zmiana grupy. W pierwszym sektorze odbywało się prowadzenie piłki w parach(każdy swoją piłkę)zsynchrnizowane w elementami koordynacji- rytmizacja biegu na tyczkach, drabinkach i niskich przeszkodach. W drugim sektorze prowadzenie piłki slalomem w parach- także synchronizacja. W 3 sektorze gra na utrzymanie w piłkę ręczną. Na koniec zajęć dłuższy fragment małych gier

 

9.03- TRENING JIU- JITSU- zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem trenerów i samych zawodników, mimo odmiennej formy i środków treningowych spotykanych w piłce nożnej.

11.03- Zmodyfikowany "berek- przyjaciel" rozpoczął dzisiejsze zajęcia. Dominowały akcenty szybkości reakcji na określony sposób ochrony przed berkiem. Później w czterech rzędach doskonaliliśmy koordynację ruchową(łączenie ruchów). Zawodnicy mieli za zadanie w zadaniowy sposób prowadzić piłkę i jednocześnie wykonywać dodatkowe zadania(ruchy rąk, przekładanie, "kapelusza" treningowego). W następnym ćwiczeniu doskonaliśmy element techniki- odegranie w biegu wewnętrzną częścią stopy w polączeniu z wyprzedzeniem przeciwnika. Później ekipa została podzielona na 2 grupy. Jedna pod okiem innego trenera przeniosła się do innej sali i pokonywała zwinnościowo- zwrotnościowy tor przeszkód, druga wykonywała kompleksowe cwiczenie zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się małe gry i KONKURS RZUTÓW KARNYCH.

 

4.03- chłopcy mieli dużą dawkę piłki nożnej w weekend. Część wystąpiła w sobotnim turnieju w Sieradzu, a część w niedzielnym w Koluszkach. Z tego względu dzisiejsze zajęcia były mniej intensywne i zawierały mniej treści z zakresu piłki nożnej. Na poczatek piłka ręczna bez zadań taktycznych. Później ćwiczenie doskonalące technikę(podania i przyjęcia wewnętrzną częścią stopy w biegu) i koordynację(wykonanie ćwiczenia przez dwie pary poruszające w dwóch przeciwnych kierunkach- konieczność płynnego wyminięcia się). W dalszej części zawodnicy wykonywali: ćwiczenia gibkościowe i testy sprawności fizycznej. Na koniec małe gry,

 

27.02- śr- super trening odbyli chłopcy z rocznika 2003/04. Zaczęliśmy grą w piłkę ręczną na utrzymanie 4:4+ 1 zawodnik wspomagający- grający z zespołem, który posiada aktualnie piłkę(jednocześnie odbywały się 2 gry na 2 polowach boiska). W drugiej formie wprowadzilismy utrudnienie- zawodnik nie mógł wykonać kolejnego podania do zawodnika, od którego otrzymał poprzednie podanie. Później obie formy próbowaliśmy zastosować w grze w piłkę nożną. Wiadomo, że szło ciężej, ale każdy zespół potrafił zbudować akcję, składającego się 4-5 podań. Brawo!!. W następnym ćwizceniu doskonaliliśmy podania i przyjęcia wewnętrzną częścią stopy w biegu w parach. Tutaj też było utrudnienie- ćwiczenie wykonywały jednocześnie 2 pary, z dwóch przeciwległych konców sali- na środku musiały się wyminąć nie przerywając podań. Dalej odbyła się wstawka szybkościowa, a na koniec małe gry- w dłuszym niż zwykle wymiarze czasowym.

 

25.02- W prawie pełnym składzie odbyła pierwsze po tygodniowym odpoczynku zajęcia grupa 2003 i 2004 rocznika. Najpierw zabawa o akcencie koordynacyjnym i szybkościowym. Drużyna została podzielona na 2 grupy. Zadaniem jednej było przemieszczanie się od bazy do bazy nie będąc w tym czasie złapanym przez zawodników drużyny przeciwnej. Grupy rywalizowały, która w krótszym czasie złapie przeciwnika. Później odbyło się ćwiczenie doskonalące prowadzenie. Grupy wcześniej ustalone, ustawiały się w szeregach, każdy zawodnik mał piłkę. Na sygnał trenera rozpoczynało się prowadzenie piłki na drugi koniec sali. Zawodnicy musieli się bezkolizyjnie wyminąć na środku sali, tak aby każdy dokładnie przeprowadził swoją piłkę. Nastęnie komleksowe ćwiczenie: rytmizacja biegu na rozłożonych tyczkach, pokonanie szybkim krokiem biegowym 2 obręczy, oraz dwie szybkie zmiany kierunku biegu, wyjście na pozycję, przyjęcie piłki podanej od trenera i zakończenie akcji strzałem na bramkę. Na koniec małe gry. 

 

15.02- W berku, który rozpoczał piątkowe zajęcia goniło 2 zawodników, a miejscem "chroniacym" od berka było przebywanie w bezpośredniej bliskości trenera, który także zmieniał swoje miejsce. Później odbyło się ćwiczenie, składające się z 2 akcentów: koordynacji i techniki oraz sprawności ogólnej. Zawodnicy podzieleni na 2 grupy przebywali na 2 połowach boiska. Na jednej mieli za zadanie wykonywać prowadzenie piłki przy ograniczonej swobodzie działania: bardzo blisko siebie rozłożone tyczki. Na drugiej chłopcy pokonywali różnorakie przeszkody dowolnym sposobem. Na sygnał trenera grupy musiały jak najszybciej zamienić  się miejscami. Dalej odbył się fragment gry w piłkę ręczną a po nim ćwiczenie doskonalące koordynację ruchową(czucie piłki) i technikę: prowadzenie piłki, wypuszczenie piłki i obiegnięcie przeszkody, opanowanie piłki, zagranie do trenera, przyjęcie odegranej piłki od trenera i strzał na bramkę. Na koniec chłopcy dłużej rozgrywali małe gry.

13.02- śr- na początek graliśmy w piłkę ręczną- zwracając szczególna uwagę na budowanie ataku pozycyjnego. Później odbyło się ćwiczenie doskonalące prowadzenie piłki: zawodnicy prowadzili piłki na ograniczonym polu, mijąjąc w zadany sposób określone przeszkody. Dalej chłopcy uderzali na bramkę po prowadzeniu i podaniu piłki do trenera. Zadanie było utrudnione przez konieczność wykończenia akcji drugą piłkę odgrywaną z innego kierunku przez drugiego trenera. W ten sposób ćwiczyli wszyscy zawodnicy podzielni na 2 rzędy. W kolejnym ćwiczeniu wprowadzono nowy element- przyjęcie piłki z powietrza wewnętrzną częścią stopy. Na koniec chłopcy rozgrywali małe gry.

12.02- początek zajęć wypełniło ćwiczenie koordynacji ruchowej z piłką. Zawodnicy w parach wykonywali do środka(poruszali się bokiem) rytmizację biegu, następnie wybiegali do przodu, pokonywali slalom, na końcu którego przyjmowali i odgrywali piłki podawane przez trenerów. W kolejnym ćwiczeniu także doskonaliliśmy koordynację ruchową- czucie piłki- zawodnicy podzieleni na 2 rzędy- każdy prowadził slalomem piłkę: jeden rząd piłkę gumową, drugi piłkę piankową. W następnym ćwiczeniu doskonaliliśmy podania i przyjęcia wewnętrzną cześcią stopy w biegu zakońzcone uderzeniem do bramki. Na koniec odbyły się małe gry.

 

6.02- głównym akcentem dziesiejszego treningu było prowadzenie piłki. W pierwszym ćwiczeniu zawodnicy prowadzili piłkę przy bardzo ograniczonej swobodzie działania(przeszkody poustawiane bardzo gęsto). W czasie prowadzenia zmienialiśmy nogę prowadzącą, część stopy(wewnętrzna, zewnętrzna) a także tempo i kierunek. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe i ponownie wróciliśmy do prowadzenia. Teraz chłopcy prowadzili piłkę przy większej swobodzie według tych samych zadań. Póżniej odbyło się ćwiczenie techniczno taktyczne w parach: zawodnik A- podanie piłki, maksymalnie szybka zmiana kierunku biegu z wyjściem na pozycję, zawodnik B- dogranie w tempo do wychodzącego na pozycję A- przyjęcie i akończenie akcji strzałem. Zmiana miejsc, B w tym czasie pokonywał drabinkę koordynacyjną. Na koniec małe gry, które obfitowały w wyjątkowo wiele składnych akcji. BRAWA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW 

 

2.02- Schemat koordynacji ruchowej i techniki rozpoczął dzisiejszy trening. Zawodnicy w ustawionych naprzeciw siebie rzędach wymieniali podaniami piłkę. Po każdym podaniu zawodnicy przebiegali w poprzek do sąsiedniego rzędu. W pierwszym fragmencie musiało minąć trochę czasu zanim zawodnicy opanowali ćwiczenie i potrafili zsynchronizować sposób poruszania i właściwą siłę i precyzję podań. Później szybkość- zabawa z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy ustawionymi bazami. Ich dostępu bronili trenerzy, a zawodnicy za każde dobrnięcie do innej bazy przypisywali sobie punkty. Kolejne ćwiczenie było wykonywane w parach. Zawodnicy jednocześnie prowadzili swoje piłki od linii bocznej do środka boiska. Na środku obaj wykonywali podania do trenerów- stojących w przeciwległych rogach sali, później mijali się na środku i wybiagali w kierunku bramek do piłek odgrywanych przez trenerów i kończyli akcję strzałem. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

 

30.01- Chłopcy solidnie pracowali na zajęciach, realizując wszystkie cele. Na początek zabawa- "Lawina". Rozpoczynał jeden "berek". Złapani zawodnicy dołączali do berka, tworząc szybko rosnącą lawinę. grupa goniąca miała jednak spore problemy ze złapaniem wszystkich uciekających zawodników(mądrze poruszali się po boisku wykorzystując problemy z szybką zmianą kierunku biegu dużej grupy goniących). Później ćwiczenia gibkościowe a po nich schemat, w którym dominowała koordynacja ruchowa i technika. Drużyna podzielona na 2 grupy, każda ćwiczyła na swojej połowie. Zawodnicy startowali parami z przeciwległych wierzchołków kwadratu, jeden z nich prowadził piłkę, mieli za zadanie wykonać wszystkie ustawione na bokach kwadratu ćwiczenia(drabika, obręcze, slalom między tyczkami) i jednocześnie w odpowiednim momencie wymienić się piłką. Na jednym polu krążyły jednocześnie 2 piłki. Ćwiczenie było dosyć trudne. W kolejnym ćwiczeniu doskonaliliśmy podania i przyjęcia wewnętrzną cześcią stopy w biegu, zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

28.01- Gra taktyczna- rozpoczęła poniedziałkowy trening. Gra jest kontynuacją pracy nad elementem utrzymania się przy piłce. Zespół posiadający piłkę miał za zadanie długo się przy niej utrzymywać i jednocześnie zdobywać punkty za wykonanie podania do gracza obwodowego. Rywale próbowali przerwać akcję i uniemożliwić wykonywanie podań do skrajnych zawodników. Gra była wykonywana rękoma, jednocześnie rozgrywane były 2 mecze na dwóch sąsiednich boiskach. W dalszej części zajęć w 4-kach w miejscu doskonaliliśmy podania i przyjęcia wewnętrzną cześcią stopy. W jednym ćwiczeniu piłka była odgrywana wewnętrzną częścią stopy z powietrza. Później odbyły się wyścigi szeregów(ustawione tyłem do siebie, na konkretne bodźce dźwiękowe, 1 szereg uciekał drugi musiał gonić, lub odwrotnie. Na koniec odbyły się małe gry.

26.01- przerywnikiem w codziennej pracy szkoleniowej były dzisiejsze zajęcia z jiu- jitsu i karate. Profesjonalny trening z tych dyscyplin(trenerzy fachowcy w swoej dziedzinie, zajęcia na specjalnych matach do sztuk walk)wywarł na naszych wychowankach wrażenie. Chłopcy z radością i dużym zaangażowaniem wykonywali polecenia sempaia i senseia. Wiele ćwiczeń i zabaw skierowanych na koordynację ruchową i sprawność pomoże "Diamentom" w zajęciach i meczach piłki nożnej- mamy tu na myśli sytuacje z zachowaniem równowagi w różnych trudnych pozycjach. Najwięcej pochwał od prowadzących zebrał w grupie 2004/03 rocznika- Szymon Zamachowski.

 

23.01- Rozpoczęliśmy zajęcia od gry taktycznej w piłkę ręczną. Gra toczyła się na ograniczonym polu(w kształcie kwadratu).Drużyna posiadająca piłkę zdobywała punkty poprzez podania do jednego z 2-óch graczy obwodowych ustawionych na dwóch przeciwległych bokach kwadratu. Rywale po odbiorze mieli takie same założenia. Później odbył się schemat rozegrania akcji w parach z piłką z elementami koordynacji ruchowej i techniki. Kolejne ćwiczenie zawodnicy wykonywali indywidualnie: prowadzenie piłki, zagranie lewą nogą do trenera, szybka zmiana kierunku biegu- przyjęcie piłki i strzał na bramkę. Na koniec małe gry.

 

21.01- Na slalomach dzieci wykonywały ćwiczenia sprawności ogólnej co kształtowało jednocześnie koordynację ruchową(czucie rytmu i łączenie ruchów). Później "berek", w którym zarówno goniący jaki  uciekające dzieci musiały poruszać się z piłką przy nodze. Zabawa była trudna i czasami piłka "uciekała" od nogi. Następne ćwiczenie(w 3-kach) było poświęcone doskonaleniu wykonywania przyjęć i podań wewnętrzną częścią stopy w biegu. Dalej odbyły się wyścigi rzędów, w krótych torem poruszania się był zygzak. Na koniec małe gry

 

19.01- Trening rozpoczęła gra taktyczna. Grupa została podzielona na 2 zespoły. Zadaniem było: utrzymywanie się przy piłce i zdobywanie punktów za: wykonanie podania do jednego konkretnego zawodnika, który musiał się poruszać za wyznaczoną linią. Rywale musieli próbować odebrać piłkę i jednocześnie uniemożliwiać wykonanie "punktowanego" podania. W następnej części doskonaliliśmy przyjęcia i podania wewnętrzną częścią stopy w biegu- ćwiczenie wykonywaliśmy w 3-kach. Później przyszedł czas na zabawę- "berek"- zawodnik schwytany musiał wykonać podpór przodem i czekać na "uwolnienie" poprzez przejście kolegi pod stworzonym podporem. W dalszej części podzieliliśmy się na 2 grupy: jedna wykonywała test- prowadzenie piłki slalomem, druga na innej sali pokonywała tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, slalom, skrzynia gimnastyczna, przejście pod przeszkodą, przejście po równoważni. Na koniec odbyły się małe gry.

 

14.01- poniedziałkowe zajęcia pierwszy raz odbyły się w dwóch grupach w różnych salach. Po podziale trenerzy mieli okazje szybciej skorygować błędy w wykonywaniu elementów techniki. Praca w tym zakresie była bardziej efektywna. Trening rozpoczęła gra uproszczona w piłkę ręczną a po niej dłuższy fragment, w którym zawodnicy doskonalili w parach rożne formy: prowadzenia, przyjęcia i podania piłki. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe. Następnie ćwiczenie wykonywane indywidualnie: prowadzenie piłki, podanie do trenera i uderzenie piłki na bramkę. Na koniec zajęć małe gry a po nich rzuty karne, które bronili bramkarze i trener.

 

12.01.2012 - pierwsza część zajęć była kontynuacją zabawy z poprzedniego treningu, czyli grą rękoma na utrzymanie piłki w przewadze. Gra była nieco zmodyfikowana. Po pierwsze zawodnicy po zagraniu piłki do partnera musieli zmienić pozycję na boisku, po drugie zawodnik posiadający piłkę mógł wykonać dowolną liczbę kroków. Po ćwiczeniach wprowadzających, zawodnicy wyżej wymienione zadania musieli wykonywać nogami. Kolejna częśc treningu to doskonalenie udrzenia piłki wewnetrzną częścią stopy w dwójkach. Jeden z zawodników poruszał się przodem do kierunku biegu, drugi tyłem wymieniając podania z "pierwszej" piłki. Zanim zawodnicy zostali podzieleni na grupy, gdzie jedna wykonywała na małej sali ćwiczenia koordynacyjnych zdolności motorycznych( czucie piłki) i sprawność ogólną, druga grała mecz, odbyły się ćwiczenia poprawiające szybkość naszych Diamencików. Trenerzy analizując trenig , byli zgodni że dzisiaj Diamenty wykonały świetną "robotę".

9.01- Pierwsza zabawa miała na celu doskonalenie właściwych wyborów w trakcie gry. Dla ułatwienia gra była prowadzona rękoma. Zespół posiadający piłkę- 4 zawodników rozgrywał piłkę mając tylko jednego zawodnika przeszkadzającego, co 3- sek do gry włączał się kolejny zawodnik broniący- 4-2, później 4- 3 i 4-4. W dalszej części odbyły się: ćwiczenia gibkościowe i doskonalenie techniki podań piłki w biegu wzdłuż boiska. Za ostatni element zawodnikom należą się szczególne pochwały za dokładne i sumienne wykonanie ćwiczenia. Na koniec drużyna została podzielona na 2 grupy: na zmianę: sprawność ogólna na innej sali i gra, po których nastąpiła zmiana grup.

 

7.01- poniedziałkowe zajęcia rozpoczęliśmy od ćwiczeń koordynacji ruchowej i techniki z piłką. Chłopcy zostali podzieleni na 2 grupy po 10 zawodników. W każdej grupie ćwiczenie wyglądało identycznie: 4 zawodników ustawionych na środkach boków kwadratu(następni w ten sam sposób). Każda 4-ka równocześnie rozpoczynała zadaniowe prowadzenie piłki do środkowego pachołka, przy nim wszyscy w określony sposób mieli za zadanie zmienić kierunek prowadzenia i wrócić z piłką w inne miejsce. Praca w tym ćwiczeniu wyglądała bardzo dobrze. Później odbył się "berek- przyjaciel" z pozycją chroniącą w parach. Następnie przeszliśmy do ćwiczenia doskonalącego prowadzenie piłki ze zmianą kierunku zakończonego uderzeniem na bramkę. Na koniec nastąpił podział na grupy: jedna rozgrywała mecz, druga w innej sali wykonywała ćwiczenia koordynacji ruchowej i testy sprawności fizycznej. Później grupy zmieniły zadania.

 

5.01- sob- na początek treningu odbyliśmy zabawę koordynacyjną, doskonalącą orientację przestrzenną. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie 8- osobowe grupy. W każdej był goniący, którego celem byli zawodnicy posiadający aktualnie piłkę w rękach- ich natomiast zadaniem było w momentach zagrożenia przekazanie piłki partnerom. W drugiej formie powyższej zabawy było przekazywanie piłek nogami. W dalszej części chłopcy wykonywali kolejno: ćwiczenia gibkościowe i szybkościowe. W tych drugich zawodnicy mieli pokonać wyznaczony odcinek na max szybkości pokonując po drodze trzy przeszkody: poprawialiśmy w ten sposób technikę biegu. Następnie odbyło się ćwiczenie doskonalące technikę prowadzenia piłki pod naporem przeciwnika a na koniec małe gry.

 

2.01- pierwsze noworoczne zajęcia rozpoczął "berek", w którym pozycją chroniącą było przebywanie w bręczy gimnastycznej. Następnie zabawę zmodyfikowano, aby obronić się od goniącego należało jak najszybciej nawiązać współpracę i przebywać w obręczy parami. Kolejne dwa ćwiczenia miały na celu doskonlenie elementów techniki: głównie prowadzenia piłki i szybkiego nią operowania. W pierwszym zawodnicy zostali podzieleni na 4 rzędy po 5 zawodników. Każy zawodnik pokonywał wyznaczony odcinek, w trakcie którego wykonywał konkretne zadania z piłką(obroty z piłką P i L nogą, wewnętrzym i zewnętrznym podbiciem, prowadzenie piłki podeszwą). W drugim ćwiczeniu chłopcy byli podzieleni na 2 grupy i wykonywali: prowadzenie piłki z zakręconym tunelu, przeprowadzenie piłki przez gęsto zastawiony pachołkami teren i zakończenie akcji strzałem. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

 

21.12.2012 - na ostatnim treningu trenerzy zadbali aby zawodnicy miło wspominali mijający rok. Główna częśc treningu to małe gry, w których zawodnicy mieli pokazać pełnię swoich umiejętności czyli: dokładne prowadzenie piłki, dobre przyjęcie i podanie piłki oraz wychodzenie na pozycję. Kilka akcji w trakcie gry było "ligowych" - BRAWO!!!. Za nim jednak przeszlismy do głównego akcentu treningu, zawodnicy mieli ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki różnymi częściami stopy, berek "przyjaciel" kształtujący takie zdolności koordynacyjne jak: szybkość reakcji, orientację przestrzenną oraz inteligencję. Na koniec części wprowadzającej dzieci wykonywały ćwiczenie zakończone strzałem na bramkę. Strzał na bramkę był w formie zadaniowej tzn. piłkę trzeba było uderzyć technicznie "szukając bramkarza". DLA WSZYSTKICH DIAMENTÓW JESZCZE RAZ PODZIĘKOWANIA ZA MIJAJĄCY ROK 2012, ZA ZAANGAŻOWANIE, SUMIENNOŚĆ, PRACOWITOŚĆ ORAZ ZA DOSTARCZANIE TRENEROM WIELU POWODÓW DO UŚMIECHÓW I ZADOWOLENIA  PODCZAS TRENINGÓW I NIE TYLKO. DO ZOBACZENIE ZA ROK!!!Mrugnięcie

 

19.12 - początek dzisiejszego treningu to sprawność ogólna połączona z koordynacją. Na całej sali gimnastycznej rozstawione był sprzet sportowy (drabinki koordynacyjne, ławeczki gimnastyczne, pachołki z tyczkami, hula - hop, kapelusze, przewrócone pachołki). Dzieci miały za zadanie pokonywać przeszkody w formie wyznaczonej przez trenera, kształtując takie cechy jak: szybkość, zwinność, równowagę oraz krok biegowy. Za wykonywanie tego ćwiczenia dla wszystkich DIAMENTÓW BRAWO!!!. W przerwie między ćwiczeniami oczywiście nie mogło zabraknąć ćwiczeń gibkościowych. Kolejny element treningu to doskonalenie techniki prowadzenia piłki połączone z wyjściem na pozycję i zagranie piłki z partnerem na " klepkę". Na koniec treningu zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z grup miała test TAPPING ( najlepszy okazał się Marcel Maciaszek  - brawo !!!!) oraz mecz. Jeśli chodzi o mecz to na wyróznienie zasługują dwie akcje zakończone zdobyciem bramki. W pierwszej akcji uczestniczyli Świniarski Kamil ("Kamil" ), Ksawery Królak ( "Ksawi" ) oraz Mikołaj Theodoridis ( "Miki" ) a w drugiej Filip Mataśka ("Filipo" ), Michał Majkowski ( "Mały" ), Mateusz Michalak ( "piłeczka" ). Obie akcje wzbudziły aplauz na trybunach. Na wyróżnienie zasługuje również za dobrą grę i 100 % frekwencję na treningach Dominik Rubajczyk. Trenerzy wszystkim wystawili dzisiaj ocenę 5 + za zangażowanie i podejście do treningu!!!!!!

 

17.12- Gra w piłkę koszykową rozpoczęła poniedziałkowy trening. Jednocześnie odbywały się 2 mecze wszerz hali. Punkty zdobywało się za trafienie w tablicę. W dalszej części kolejno: ćwiczenia sprawności ogólnej w parach z wykorzystaniem piłek(rózne formy przekazywania piłki: poprzez skłony, skręty tułowia), zabawa szybkościowa "berek"(złapany stoi- "zamrożony" w rozkroku- "odmrożenie"- przejście pomiędzy nogami), technika w parach w miejscu(różne formy przyjęć i podań piłki), test szybkości(chłopcy poprawili swoje poprzednie wyniki- BRAWO!!), na koniec małe gry.

 

15.12- początek zajęć poświęcliliśmy na koordynację ruchową- poprawa rytmizacji biegu i czucia piłki. Dwie grupy pracowały jednocześnie, wykonując indywidualnie kolejno: prowadzenie slalomem)duże odległości między przeszkodami, rozegranie podania z trenerem, przeskoki(zadana ilość podskoków jednonóż), przyjęcie piłki odegranej przez trenera, zwód pojedynczy, prowadzenie slalomem(małe odległości między przeszkodami). Następnie odbyła się zabawa-sztafeta promienista. Dzieci dobrane w parach utworzyły koło. Zawodnik stojacy wewnątrz miał za zadanie jak najszybciej przejść między nogami stojącego z tyłu kolegi i obiec wokół ustawionego koła. Wygrywała para, któa jak najszybciej odtworzy ustawienie wyjściowe. Później ćwiczenie doskonalace szybka zmianę kierunku prowadzenia piłki zakończona strzałem na bramkę. Na koniec odbyły się małe gry i test równowagi statycznej.

 

5.12- środowy trening rozpoczęliśmy od ćwiczeń wykonywanych w trzech grupach. Każda pracowała wzdłuż linii kwadratu. Najpierw chłopcy wymieniali piłkę rękoma i przebiegając za linią podania. Na dwóch bokach kwadratu wykonywaliśmy rytmizację biegu. W następnej wersji, także w kwadratach, skupiliśmy się już tylko na pracy z piłką nożną: doskonaliliśmy element wyjścia po piłkę, przyjęcie podeszwą i przyjęcie kierunkowe wewnętrzną częścią stopy. Po ćwiczeniach w kwadratach przyszedł czas na wyścigi szeregów jako element kształtowania szybkości. Dwa szeregi były ustawione tyłem do siebie na środku sali. Rywalizowano 6 razy, startując z różnych pozycji i na różny sygnał dźwiękowy. W kolejnym ćwiczeniu poświęciliśmy czas na pojedynki 1:1 zakończone uderzeniem na bramkę. W ostatniej fazie treningu zespół podzielono na 2 grupy. Jedna wykonywała test równowagi dynamicznej, druga rozgrywała mecz. Następnie grupy zmieniły się zadaniami

 

1.12- Pierwsze ćwiczenie odbyło się w dwóch grupach. Każda z nich wymieniała piłkę poruszając się zygzakiem. Zawodnicy mieli utrwalać zachowania związane z wychodzeniem na pozycje i przebieganiem za podaniem. Najpierw, dla ułatwienia, ćwiczenia wykonywano rękoma a później nogami. W kolejnej części treningu odbyły się wyścigi rzędów. Trzy grupy rywalizowały ze sobą, wykonując różne zadania w czasie biegu, startując na różny sygnał. Później nastąpił podział na grupy. Jedna rozgrywała mecz a druga na innej sali wykonywała kolejno: ćwiczenia sprawności ogólnej (pokonywanie przeszkód, drabinki koordynacyjnej, skrzyni gimnastycznej), ćwiczenia gibkościowe i ćwiczenia na czucie piłki z wykorzystaniem piłek tenisowych. Po wyznaczonym czasie nastąpiła zmiana grup.

28.11- Kompleksowy schemat rozpoczął środowy trening. Chłopcy podzieleni na 2 grupy(każda pracowała na swojej połowie sali) wykonywali: prowadzenie piłki slalomem, zmiana kierunku prowadzenia: pokonanie 2 przeszkód(zagranie pod przeszkodą+ przeskok i szybkie opanowanie piłki; w następnej podobnie tylko obiegamy przeszkodę), zmiana kierunku prowadzenia, zagranie do trenera, obiegnięcie "rywala" przyjęcie piłki. W drugiej wersji w końcówce kończyliśmy akcję strzałem. W kolejnym ćwiczeniu drużyna została podzielona na 3 grupy. Przed każdą był ustawiony "rywal" i ławka przy ścianie. Zadaniem zawodników bylo, krótkie prowadzenie, minięcie zwodem rywala, uderzenie w ławkę i szybkie przyjęcie wracającej po odbiciu piłki. Później odbyło się ćwiczenie akcentujące rytmizację biegu, zakończoną uderzeniem do bramki. Na koniec zajęć małe gry

 

26.11- W pierwszej części zajeć chłopcy zostali podzieleni na 2 grupy, każda wykonywała to samo ćwiczenie na jednej połowie sali: slalom na pachołkach, pokonanie drabinki kordynacyjnej, rozegranie podwójnego podania z trenerem i powrót na miejsce startu. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe, po którym w 4-kach doskonaliliśmy elementy techniki. Ćwiczenie było wykonywane w rzędach: prowadzenie piłki, minięcie zwodem stojącego na środku przeciwnika i podanie piłki do przeciwległego rzędu. W kolejnym ćwiczeniu element prowadzenia piłki ze zwodem był zakonczony w innym okładzie strzałem. Na koniec zajęć małe gry.

 

24.11- sob- Na uwagę zasługuje coraz lepsza atmosfera pracy. Zawodnicy są na zajęciach maksymalnie skoncentrwani na wykonywaniu poszczególnych części treningu. BRAWO!!. W pierwszym ćwiczeniu chlopcy dobrani w pary pracowali nad koordynacją ruchową. Jeden z pary był prowadzącym- zmieniał tempo i kierunek biegu, zadaniem partnera było naśladowanie zachowań kolegi. Chłopcy doskonalili w ten sposób zdolność czucia rytmu ruchów. Chłopcy zmieniali się rolami, a ponadto w przerwach pomiędzy kolejnymi powtórzeniami wykonywaliśmy ćwiczenia gibkościowe. W dalszej części odbyło się ćwiczenie szybkościowe z piłką: prowadzenie piłki, podanie wzdłuż sali, maksymalnie szybka zmiana kierunku biegu(w tym czasie przebiegnięcie nad niskimi przeszkodami), następnie na 1 kontakt przyjęcie piłki odegranej od trenera, na 2- gi kontakt strzał na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się małe gry, 

 

21.11- Na początku zajęć pracowaliśmy nad koordynacją ruchową z piłka- chłopcy podzieleni na dwie grupy, wykonywali ćwiczenie indywidualnie, jednocześnie na dwóch połowach sali. Ćwiczenie polegało na: prowadzeniu piłki slalomem, wykonaniu jednego podania w małą bramkę i obiegnięciu jej i szybkim opanowaniu piłki, dalsze prowadzenie, uderzenie piłki w ławkę, kolejne szybkie jej opanowanie i doprowadzenie do miejsca startu. W następnym ćwiczeniu kontynuacja koordynacji ruchowej, zmiana składowej na czucie piłki. Zawodnicy dalej w ustalonych wcześniej grupach, wykonywali kolejno indywidualnie: prowadzenie piłki na ograniczonym polu: na zmianę prawą i lewą nogą, wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, żonglerka. Jedna grupa wykonywała wszystkie ćwiczenia piłką nożną, druga tenisową. Później nastąpiła zmiana nóg. W dalszej części odbyła się zabawa szybkościowa- zawodnicy podzieleni na grupy, ustawieni naprzeciw siebie, mieli przydzielone odpowiednie numery. Wywołany numer z każdego zespołu miał za zadanie jak najszybciej dobiec do wyznaczonej strefy. Na koniec zajeć małe gry

 

19.11- Po omówieniu wrażeń z turnieju DIAMENT- OPAKOWANIA CUP, drużyna zabrała się ostro do pracy bo.. przed nami następny turniej(szczegółowe informacje za kilka dni na naszej stronie- turniej odbędzie się dnia 9.12- nd w Piotrkowie Trybunalskim). Zawodnicy zajęcia rozpoczęli od żonglerki, by po niej przejść do prowadzenie piłki po wyznaczonej linii. W dalszej części do prowadzen